Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password
Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password

Στον SQL Server πρέπει να αλλάζουμε τον χρήστη που “σηκώνει” το SQL Server service από τον default των Windows σε κάποιον με συγκεκριμένα δικαιόματα που ανήκει στο Active Directory Domain. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Group Managed Service που θα μας επιτρέπει να ελέγχουμε μαζικά αυτούς τους λογαριασμούς και να μην έχουμε την ανάγκη χρήσης password για το καθένα.

Η εγκατάσταση

Οι ενέργειες που απαιτούνται στον Active Directory Domain Controller

Για να φτιάξουμε το Security Group συνδεόμαστε στον server που έχει τον Active Directory Controller, πάμε στο Active Directory Users and Computers, δεξί κλικ στο domain, New, Group:

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password
01

Ορίζουμε όνομα στο Group:

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password
02

Έπειτα επιλέγουμε δεξί κλικ στο Group που φτιάξαμε, Members, Add…, ως object type ορίζουμε Computers, ως location το Domain, τα ονόματα των servers που θα κάνουν χρήση τα managed services και στο τέλος επιλέγουμε Check Names:

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password
03

Στη συνέχεια χρειάζεται να φτιάξουμε ένα κλειδί για το distribution service (KDS). Το κλειδί αυτό θα μπορούμε να το κάνουμε χρήση μετά από 10 ώρες. Για να φτιαχτεί το κλειδί και να έχει άμεσα ισχύ τρέχουμε την παρακάτω εντολή στο PowerShell:

Add-KdsRootKey -EffectiveTime ((Get-Date).AddHours(-10))

Για να δούμε ότι δημιουργήθηκε κανονικά τρέχουμε το παρακάτω:

Get-KdsRootKey
AttributeOfWrongFormat :
KeyValue        : {197, 92, 95, 225...}
EffectiveTime     : 5/10/2021 4:03:28 πμ
CreationTime      : 5/10/2021 2:03:28 μμ
IsFormatValid     : True
DomainController    : CN=WS3,OU=Domain Controllers,DC=dataplatform,DC=local
ServerConfiguration  : Microsoft.KeyDistributionService.Cmdlets.KdsServerConfiguration
KeyId         : beffa3be-d2e1-989b-d545-03706e73906e
VersionNumber     : 1

Για να δημιουργήσουμε το Group Managed Service τρέχουμε την παρακάτω εντολή ορίζοντας:

 • name: Το όνομα που θέλουμε να έχει το managed service.
 • DNSHostName: Το hostname του DNS.
 • PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword: Το όνομα του Group που φτιάξαμε.
New-ADServiceAccount -name sqlserverserv -DNSHostName ws3.dataplatform.local -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword DBA

Επίσης για να μην λαμβάνουμε μηνύματα για registration του Service Principal Name (SPN) θα πρέπει να επιτρέξουμε στο service account να μπορεί να κάνει register μόνο του με την παρακάτω εντολή:

dsacls (Get-ADServiceAccount -Identity sqlserverserv ).DistinguishedName /G "SELF:RPWP;servicePrincipalName" 

Οι ενέργειες που απαιτούνται στους servers των SQL Servers

Για αρχή θα πρέπει να συνδεθούμε στους servers των SQL Servers και να κάνουμε εγκατάσταση το feature AD DS and AD LDS Tools. Για να το κάνουμε αυτό πάμε στο Server Manager και επιλέγουμε Add roles and features:

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password
04

Στη συνέχεια στη καρτέλα Features κάτω από την επιλογή Remote Server Administration Tools και Role Administration Tools θα βρούμε να επιλέξουμε το AD DS and AD LDS Tools :

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση τρέχουμε την παρακάτω εντολή στο PowerShell ορίζοντας το όνομα του Managed Service που φτιάξαμε πριν:

Install-ADServiceAccount sqlserverserv 

Για να δοκιμάσουμε αν λειτουργεί εκτελούμε το παρακάτω:

Test-ADServiceAccount sqlserverserv 
True

Πλέον είναι έτοιμο και πρέπει να πάμε να το αλλάξουμε στο service του SQL Server.

Πάμε στο SQL Server Configuration Manager ,επιλέγουμε SQL Server Service, δεξί κλικ στο SQL Server, επιλέγουμε την καρτέλα Log On, This account, Browse, ως Object Type ορίζουμε Service Account, ως Location ορίζουμε Entire Directory και βάζουμε το όνομα του server Check Names:

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password
06

Αφού κάνει restart το service θα δούμε ότι έχει πάρει το καινούργιο managed service επιτυχώς:

Πώς δημιουργούμε ένα Group Managed Service στο Active Directory για να σηκώνει το service του SQL Server χωρίς τη χρήση password
07

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση