Ετικέτα: ETL

Πώς μπορούμε μέσα από τον SQL Server να διαβάζουμε Excel / CSV / TXT και να εισάγουμε τις εγγραφές σε πίνακα

Ο SQL Server μας δίνει την δυνατότητα να διαβάσουμε και να εισάγουμε αρχεία κατά βούληση χωρίς την χρήση πακέτων SSIS (Integration Services) και Wizard. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη χρήση του function OPENROWSET και του BULK INSERT. Μπορούμε… Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Change Data Capture (CDC) και πως ενεργοποιείται στον SQL Server

Το Change Data Capture που είναι γνωστό ως CDC καταγράφει ότι DML (insert, update, delete) action πραγματοποιείται σε ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων. Οι αλλαγές αυτές καταγράφονται σε έναν αντίστοιχο πίνακα που δημιουργείται. Μέσα από συστημικά functions μπορούμε να… Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να κάνουμε schedule ένα Job σε Azure SQL Database με τη χρήση Logic App

Ας πούμε ότι θα θέλαμε κάθε μέρα να στέλνουμε με email ένα report από το αποτέλεσμα ενός query σε μία βάση δεδομένων. Αυτή η διαδικασία στον SQL Server γίνεται με τη χρήση του SQL Server Agent και του Database… Διαβάστε περισσότερα