Πώς φτιάχνουμε χειροκίνητα την επικοινωνία SSH μεταξύ Unix Servers για Oracle Grid Infrastructure και RAC

Πώς φτιάχνουμε χειροκίνητα την επικοινωνία SSH μεταξύ Unix Servers για Oracle Grid Infrastructure και RAC
Πώς φτιάχνουμε χειροκίνητα την επικοινωνία SSH μεταξύ Unix Servers για Oracle Grid Infrastructure και RAC

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι κάνουμε αν κατά την εγκατάσταση Oracle Grid Infrastructure σε Unix μας εμφανίζεται σφάλμα όταν προσπαθούμε να κάνουμε Setup το SSH connectivity.

Όταν επιλέγουμε στην παρακάτω καρτέλα το SSH connectivity και Setup για την επικοινωνία μεταξύ των nodes:

Πώς φτιάχνουμε χειροκίνητα την επικοινωνία SSH μεταξύ Unix Servers για Oracle Grid Infrastructure και RAC

Μετά από λίγο μας εμφανίζεται το παρακάτω σφάλμα:

ERROR [INS-06003] Failed to setup passwordless SSH connectivity

Πώς διορθώνεται το σφάλμα [INS-06003]

Για να το φτιάξουμε την συνδεσιμότητα μεταξύ oracledev1 και oracledev2, συνδεόμαστε στο κάθε node και τρέχουμε τα παρακάτω.

Στο oracledev1 (node1):

su oracle
cd $HOME
chmod 700 ~/.ssh
/usr/bin/ssh-keygen -t rsa 
cd ~/.ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
scp authorized_keys oracledev2:/home/oracle/.ssh/

Στο oracledev2 (node2):

su oracle
cd $HOME
chmod 700 ~/.ssh
/usr/bin/ssh-keygen -t rsa 
cd ~/.ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys
scp authorized_keys oracledev1:/home/oracle/.ssh/

Έπειτα επιλέγουμε στην ίδια καρτέλα όχι Setup αυτή τη φορά αλλά την επιλογή Test, αφού όμως πρώτα έχουμε επιλέξει το checkbox Reuse private and public keys existing in the user home που φτιάξαμε χειροκίνητα.

Πώς διορθώνεται το σφάλμα [INS-06006]

Αν μας εμφανίσει το παρακάτω σφάλμα:

[INS-06006] Passwordless SSH connectivity not set up between the following nodes

Ενδέχεται να είναι ένα bug που εμφανίζεται σε όταν έχουμε εγκατεστημένο OpenSSH 8.0 στους servers. Οπότε ελέγχουμε τι version έχουμε με το παρακάτω:

ssh -V 
OpenSSH_8.0p1, OpenSSL 1.1.1c FIPS  28 May 2019

Αφού επιβεβαιώσαμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα για να το διορθώσουμε τρέχουμε τα παρακάτω βήματα:

# Rename the original scp.
mv /usr/bin/scp /usr/bin/scp.orig

# Create a new file </usr/bin/scp>.
vi /usr/bin/scp

# Add the below line to the new created file </usr/bin/scp>.
/usr/bin/scp.orig -T $*

# Change the file permission.
chmod 555 /usr/bin/scp

After installation:

mv /usr/bin/scp.orig /usr/bin/scp

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση