Ετικέτα: RMAN

Πώς επαναφέρουμε datafiles ενώ βρίσκεται σε λειτουργία η Oracle Database

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως σε Oracle Database μπορούμε να επαναφέρουμε ένα datafile που έχει σβηστεί ή έχει γίνει corrupt ενώ η βάση δεδομένων παραμένει “ανοιχτή” και συνεχίζει την λειτουργία της. Τα δεδομένα για να πραγματοποιηθεί η… Διαβάστε περισσότερα

Πώς επαναφέρουμε έναν πίνακα σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο σε Oracle Database με RMAN

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως σε Oracle Database μπορούμε να επαναφέρουμε έναν πίνακα σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα δεδομένα για να πραγματοποιηθεί η διαδικασία προέρχονται από RMAN backups και κατά την διαδικασία γίνονται προσωρινά restore αυτόματα σε… Διαβάστε περισσότερα

Πώς παίρνουμε backup μία Oracle Database που βρίσκεται σε archive-log mode

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τι χρειάζεται για να πάρουμε online backup μια βάση δεδομένων της Oracle που βρίσκεται σε archived-log mode. Για να πάρουμε backup εκτός από τα datafiles θα πρέπει να πάρουμε backup και το controlfile,… Διαβάστε περισσότερα

Πώς παίρνουμε backup μια βάση δεδομένων που βρίσκεται σε no-archive-log mode στην Oracle

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τι χρειάζεται για να πάρουμε offline backup μια βάση δεδομένων της Oracle που βρίσκεται σε no-archive-log mode. Καθώς η βάση δεν κρατάει τα redo logs ως archive, δεν έχουμε τη δυνατότητα για online… Διαβάστε περισσότερα