Ετικέτα: Disaster Recovery

Πώς αυτοματοποιούμε τη διαδικασία ελέγχου ακεραιότητας των βάσεων δεδομένων σε SQL Server χωρίς την χρήση maintenance plan

Κατά διαστήματα πρέπει να ελέγχουμε την ακεραιότητα των βάσεων μας για τυχόν corruptions. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τον πιο εύκολο και αποδοτικό τρόπο ώστε να κάνουμε έλεγχο για corruption σε όλες τις βάσεις δεδομένων του instance. Αυτό… Διαβάστε περισσότερα

Πώς εφαρμόζουμε ένα patch σε περιβάλλον Oracle Data Guard (ακόμη και online)

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε δει πώς πέρνάμε ένα patch σε βάση δεδομένων της Oracle. Σε αυτο το άρθρο θα δούμε την ίδια διαδικασία σε περιβάλλον Oracle Data Guard σε λειτουργικό UNIX. Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε μας επιτρέπουν να… Διαβάστε περισσότερα

Πώς ελέγχουμε την ακεραιότητα των βάσεων δεδομένων και πώς διορθώνουμε τυχόν corruption σε SQL Server

Σε μία βάση δεδομένων πάντα υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε κάποιο corruption. Αυτό μπορεί να είναι είτε physical π.χ. από κάποια ζημία στον δίσκο ή είτε logical π.χ. λάθος τιμές σε πεδίο ενός πίνακα. Στο άρθρο θα δούμε πώς… Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να εκτελούμε backups και λοιπά Agent jobs σε Always On Availability Group του SQL Server

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς γίνεται να παίρνουμε backup και να τρέχουμε jobs σε όποιον server έχει τον Primary ρόλο ή είναι Preferred Backup Replica σε ένα Always On Availability Group του SQL Server. Κατά την εγκατάσταση… Διαβάστε περισσότερα

Πώς αυτοματοποιούμε τη διαδικασία backup των βάσεων δεδομένων σε SQL Server χωρίς την χρήση maintenance plan

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τον πιο εύκολο και αποδοτικό τρόπο ώστε να πάρουμε backup όλες τις βάσεις δεδομένων του instance. Αυτό θα το κάνουμε με τη χρήση της procedure DatabaseBackup που έχει φτιάξει ο Ola Hallengren. Φυσικά… Διαβάστε περισσότερα

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Oracle Data Guard ως Physical Standby για Disaster Recovery

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε βήμα βήμα πως κάνουμε εγκατάσταση το Oracle Data Guard ως Physical Standby σε Unix. Με τη χρήση του έχουμε τη δυνατότητα ότι αλλαγές γίνονται στην primary βάση να μεταφέρονται αυτόματα σε άλλη standby… Διαβάστε περισσότερα

Πώς κάνουμε εγκατάσταση ένα SQL Server Always On Availability Group για High Availability

Η Microsoft μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε Replicate τις βάσεις δεδομένων μας σαν ένα Group σε έως οκτώ Secondary Nodes(servers) ως μία λύση για High Availability, Disaster Recovery ή και για ανάγνωση χωρίς να απασχολείται το Primary Node. Η… Διαβάστε περισσότερα

Πώς κάνουμε restore συγκεκριμένο μόνο page στον SQL Server

Στο άρθρο θα αναλύσουμε τι μπορούμε να κάνουμε στη περίπτωση page corruption στον SQL Server. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει restore μόνο το συγκεκριμένο page και να γλιτώσουμε το restore ολόκληρης της βάσης μέσα από τα backup που έχουμε (αρκεί… Διαβάστε περισσότερα