Κατηγορία: Microsoft Outlook

Πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Outlook.

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Πως θα σας φαινότανε επισυναπτόμενα που στέλνονται από κάποιον συγκεκριμένο αποστολέα με ίσως συγκεκριμένο τίτλο και πολλά άλλα ίσως, να μπορούσανε αυτόματα να γίνονται αρχειοθέτηση σε ένα φάκελο του υπολογιστή χρονολογημένα; Επίσης δεν θα μπορούσαμε έτσι να τα ανεβάζουμε… Διαβάστε περισσότερα