Πώς μπορούμε να βρούμε πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά μία βάση δεδομένων στον SQL Server

Πώς μπορούμε να βρούμε πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά μία βάση δεδομένων στον SQL Server
Πώς μπορούμε να βρούμε πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά μία βάση δεδομένων στον SQL Server

Στο άρθρο θα δούμε έναν εύκολο και γρήγορο τρόπό ώστε για να δούμε ποιές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται και ποιοι χρήστες είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή σε αυτές.

Για να δούμε πότε έγινε τελευταία φορά access μία βάση δεδομένων στον SQL Server θα πρέπει να δούμε πότε προσπελάστηκε το πιο πρόσφατα προσπελάσημο index της.

Το query για να βρούμε αυτή τη πληροφορία είναι το παρακάτω:

SELECT d.name as DBname,
last_user_seek = MAX(last_user_seek),
last_user_scan = MAX(last_user_scan),
last_user_lookup = MAX(last_user_lookup),
last_user_update = MAX(last_user_update)
FROM sys.databases AS d
LEFT JOIN  sys.dm_db_index_usage_stats AS i ON i.database_id=d.database_id
WHERE d.database_id not in (1,2,3,4)
GROUP BY d.name;
Πώς μπορούμε να βρούμε πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά μία βάση δεδομένων στον SQL Server
01

Ανάλογα με την στήλη μπορούμε να καταλάβουμε επίσης αν έγινε απλά ανάγνωση(seek,scan,lookup) ή ενημέρωση(update). Αν είναι όλες οι στήλες NULL σημαίνει ότι η βάση δεν έχει προσπελαστεί από τότε που έγινε τελευταία φορά restart το instance.

*Στο παραπάνω θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή καθώς κάθε φορά που γίνεται restart το instance του SQL Server όλες οι τιμές γίνονται NULL καθώς διαγράφεται η πληροφορία

Bonus πώς θα δούμε ποιοι χρήστες είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή

Για να δούμε ποιοι χρήστες είναι ενεργοί στις βάσεις δεδομένων αυτή την στιγμή μαζί με το όνομα του υπολογιστή και το όνομα του πρόγραμματος που χρησιμοποιούν, τρέχουμε το παρακάτω query:

select DB_NAME(dbid) as DBname,count(dbid) as Connections,loginame,program_name,hostname
from sys.sysprocesses
where dbid > 4
--and loginame not like 'NT Service%'
--and loginame != 'sa'
group by dbid,loginame,program_name,hostname
order by dbid,loginame;
Πώς μπορούμε να βρούμε πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά μία βάση δεδομένων στον SQL Server
02

Μοιράσου το

Το 1 σκέφτηκε το "Πώς μπορούμε να βρούμε πότε χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά μία βάση δεδομένων στον SQL Server"

Αφήστε μία απάντηση