Ετικέτα: Scheduling

Πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε εργασίες σε Azure SQL Databases με τη χρήση Elastic Database Jobs

Όπως γνωρίζουμε στις Azure SQL Databases δεν υπάρχει SQL Server Agent, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελούμε προγραμματισμένες εργασίες μέσω αυτού. Παρόλα αυτά στις Azure SQL Databases μπορούμε να κάνουμε schedule jobs με πολλούς άλλους τρόπους όπως με χρήση Azure Data… Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να κάνουμε schedule ένα Job σε Azure SQL Database με τη χρήση Logic App

Ας πούμε ότι θα θέλαμε κάθε μέρα να στέλνουμε με email ένα report από το αποτέλεσμα ενός query σε μία βάση δεδομένων. Αυτή η διαδικασία στον SQL Server γίνεται με τη χρήση του SQL Server Agent και του Database… Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε αυτόματες εργασίες στο Unix

Στα λειτουργικά συστήματα βασισμένα σε Unix όπως Linux και MacOS έχουμε εγκαταστημένο το πρόγραμμα Cron. To Cron μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να προγραμματίσουμε εργασίες να εκτελούνται αυτόματα μέσα στο χρόνο. Η χρησιμότητα του ξεχωρίζει σε εργασίες που… Διαβάστε περισσότερα