Ετικέτα: Azure

Πώς κάνουμε migrate μία SQL Server βάση δεδομένων στο Azure με τη χρήση Data Migration Assistant

Πολλές φορές θα χρειαστεί να μεταφέρουμε βάσεις δεδομένων σε νεότερη έκδοση ή να τις πάμε στο Azure. Σε μια τέτοια μεταφορά υπάρχει πιθανότητα κάποια components να μην είναι συμβατά και να χρειάζονται διορθώσεις πριν ξεκινήσουμε το migration. Το εργαλείο… Διαβάστε περισσότερα

Πώς δημιουργούμε ένα failover group στο Azure Managed Instance

Σε ένα Managed Instance με πολλαπλές βάσεις δεδομένων στο Azure μπορούμε να έχουμε high availability. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να έχουμε ένα ασύχρονο δεύτερο read-only Managed instance στο ίδιο ή και σε διαφορετικό region. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε… Διαβάστε περισσότερα

Πώς προσθέτουμε ένα αγορασμένο domain στο Azure Active Directory

Στο άρθρο θα δούμε πως προσθέτουμε στο Azure Active Directory ένα custom domain μας που θα μπορούμε να το έχουμε αγοράσει από οποιονδήποτε πάροχο. Ποια είναι η χρησιμότητα του Όταν δημιουργούμε ένα Tenant / Azure Active Directory δημιουργήται αυτόματα… Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε εργασίες σε Azure SQL Databases με τη χρήση Elastic Database Jobs

Όπως γνωρίζουμε στις Azure SQL Databases δεν υπάρχει SQL Server Agent, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελούμε προγραμματισμένες εργασίες μέσω αυτού. Παρόλα αυτά στις Azure SQL Databases μπορούμε να κάνουμε schedule jobs με πολλούς άλλους τρόπους όπως με χρήση Azure Data… Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να κάνουμε schedule ένα Job σε Azure SQL Database με τη χρήση Logic App

Ας πούμε ότι θα θέλαμε κάθε μέρα να στέλνουμε με email ένα report από το αποτέλεσμα ενός query σε μία βάση δεδομένων. Αυτή η διαδικασία στον SQL Server γίνεται με τη χρήση του SQL Server Agent και του Database… Διαβάστε περισσότερα

Πώς κάνουμε online migration ένα instance από on-premise σε Azure Managed Instance στο Cloud (Azure Database Migration Service)

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τον τρόπο που μπορούμε να κάνουμε online migration ενός SQL Server Instance από on-premise σε Azure Managed Instance. Για να μπορεί να γίνει online, με near zero downtime θα χρησιμοποιήσουμε το Azure Database… Διαβάστε περισσότερα

Πώς δημιουργούμε ένα SQL Managed Instance στο Azure

Μία από τις δυνατότητες που έχουμε στο Cloud του Azure είναι να μας παρέχει ένα ολόκληρο Instance του SQL Server χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε κάποιο Virtual Machine. Αυτή η υπηρεσία ονομάζετε Azure SQL Managed Instance. Τι πλεονεκτήματα έχει… Διαβάστε περισσότερα

Πώς δημιουργούμε μία απλή βάση δεδομένων σε Azure SQL Database

Σε προηγούμενο άρθρο έιχαμε δει τι είναι μία Azure SQL Database και τις διαφορές που έχει ανάμεσα στα SQL managed instances και SQL elastic pools. Στο άρθρο θα αναλύσουμε πως δημιουργούμε μία Simple Azure SQL Database βήμα βήμα και… Διαβάστε περισσότερα

Στα σύννεφα και ακόμα παραπέρα με υποδομές στο Azure

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τι μας προσφέρει η cloud υπηρεσία της Microsoft στο κομμάτι των υποδομών. Με τη χρήση του Azure μπορούμε να τα μεταφέρουμε τα on-premise συστήματα μας στο Cloud ή ακόμα και να πάμε σε… Διαβάστε περισσότερα