Ετικέτα: GoldenGate

Πώς κάνουμε replicate πίνακες από SQL Server πρός Oracle Database με την χρήση GoldenGate

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε δει πώς μπορούμε να κάνουμε replicate πίνακες από την Oracle Database πρός τον SQL Server με την χρήση GoldenGate. Σε αυτό άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε το αντίστροφο από τον SQL Server προς… Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να λαμβάνουμε email όποτε εμφανίζει πρόβλημα ο συγχρονισμός στον SQL Server μέσω του Oracle GoldenGate

Όταν συγχρονίζουμε πίνακες μέσω του Oracle GoldenGate μπορεί είτε να σταματήσει το extract του source να γράφει trail files στο target στους πίνακες, είτε να σταματήσει το replicat του target να κάνει apply τα trail files. Οπότε για οποιοδήποτε… Διαβάστε περισσότερα

Πώς κάνουμε replicate πίνακες από την Oracle Database πρός τον SQL Server με την χρήση GoldenGate

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να αντιγράφουμε εγγραφές πινάκων από Oracle Database που είναι σε Unix πρός SQL Server που είναι σε Windows με την χρήση του Oracle GoldenGate. Τι είναι το GoldenGate Το Oracle GoldenGate… Διαβάστε περισσότερα