Ετικέτα: BCP

Πώς μπορούμε να αποθηκεύουμε μέσα σε πίνακα της βάσης δεδομένων αρχεία docx, xlsx, jpg, xml κ.α. στον SQL Server

Στον SQL Server έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να αποθηκεύσουμε μέσα σε ένα πεδίο ενός πίνακα της βάση δεδομένων αρχεία όπως Docx, Xlsx, XML, JSON, JPG, PNG κ.α.. Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε πως γίνεται αυτό και πως γίνεται… Διαβάστε περισσότερα

Πώς εξάγουμε / εισάγουμε ολόκληρη βάση δεδομένων με χρήση bulk copy (bcp) στον SQL Server

Πολύ συχνά θα χρειαστεί να μεταφέρουμε τις εγγραφές από πίνακες από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την κάνουμε μέσω wizard, υπάρχει όμως και ένα άλλο εργαλείο στον SQL Server το bulk copy program ή αλλιώς… Διαβάστε περισσότερα