Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)
Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Πως θα σας φαινότανε επισυναπτόμενα που στέλνονται από κάποιον συγκεκριμένο αποστολέα με ίσως συγκεκριμένο τίτλο και πολλά άλλα ίσως, να μπορούσανε αυτόματα να γίνονται αρχειοθέτηση σε ένα φάκελο του υπολογιστή χρονολογημένα;

Επίσης δεν θα μπορούσαμε έτσι να τα ανεβάζουμε αυτόματα σε κάποιον server με ftp ή να τα εισάγουμε σε μια βάση δεδομένων;

Είναι γνωστό ότι το Excel έχει προγραμματίστηκες ικανότητες μέσω VBA (Visual Basic for Applications) script αλλά η Microsoft δεν έχει σταματήσει εκεί. Μας δίνει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε ακόμα και στο Outlook.

Με την χρήση τους στο Outlook μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε πολλές εργασίες ή να φτιάξουμε email rules.

Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες αλλά στο άρθρο αυτό θα δείτε πως θα φτιάξουμε ένα rule που όποτε έρχεται ένα email από συγκεκριμένο παραλήπτη θα σώζετε το επισυναπτόμενο σε συγκεκριμένο path με τη σημερινή ημερομηνία.

*Τα βήματα και οι εικόνες είναι για Outlook 2016, λειτουργεί σε όλες τις εκδόσεις αλλά ίσως χρειαστούν κάποιες τροποποιήσεις.

Ενεργοποίηση developer mode

Για αρχή ανοίγουμε το Οutlook και επιλέγουμε:

File – Options – Customize Ribbon – κάνουμε click στο κουτάκι Developer

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Με το προηγούμενο βήμα μας εμφανίστηκε το tab του Developer οπότε επιλέγουμε:

Macro Security – Enable all macros

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)
Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Προσθήκη του VBA κώδικα

Πάμε ξανά στην καρτέλα του Developer και επιλέγουμε Visual Basic.

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Σε αυτό το σημείο κάνουμε μια τροποποίηση στο κάτωθι script και βάζουμε το path που θέλουμε στην θέση αυτό που έχω βάλει στο παράδειγμα ‘C:\Users\smatzouranis\outlook_files\‘.

Κάνουμε διπλο κλικ στην επιλογή module και τοποθετούμε τον κώδικα. Έπειτα κάνουμε κλικ το κουμπιά save και play.

Public Sub SaveAttachmentsToDisk(MItem As Outlook.MailItem)
Dim oAttachment As Outlook.Attachment
Dim sMakeFolder As String
sMakeFolder = "C:\Users\smatzouranis\outlook_files\" & Format(Now(), "yyyyMMdd") & "\"
If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FolderExists(sMakeFolder) Then
CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateFolder sMakeFolder
End If
For Each oAttachment In MItem.Attachments
oAttachment.SaveAsFile sMakeFolder & oAttachment.DisplayName
Next
End Sub
Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Ενεργοποίηση εκτέλεσης μακροεντολών στη registry (αφορά μόνο καινούργιες εκδόσεις Outlook)

Σε αυτό το βήμα κλείνουμε το Outlook και πρέπει να ενεργοποιήσουμε μια τιμή στην registry.

Στο παράδειγμα μας χρησιμοποιώ Outlook 2016 οπότε τα βήματα είναι τα εξής:

Regedit – στο path HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security – Δεξί κλικ νέα dword value με όνομα EnableUnsafeClientMailRules και τιμή 1.

Κανόνες ενεργοποίησης της μακροεντολής

Ανοίγουμε το Outlook πάλι και πάμε να φτιάξουμε το rule, η επιλογή βρίσκεται στο tab Home – Rules – Create Rule… – Advanced Options…

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Στο πρώτο παράθυρο που θα μας εμφανιστεί με το που πατήσουμε την επιλογή Advanced Options είναι το σημείο που επιλέγουμε πότε θα ισχύει ο κανόνας, από ποιόν αποστολέα, με ποιόν τίτλο κλπ.

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Επιλέγοντας Next θα πρέπει να επιλέξουμε την επιλογή run a script και έπειτα το hyperlink script που είναι σημειωμένο με κόκκινο χρώμα.

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Στο popup παράθυρο θα επιλέξουμε την επιλογή που δημιουργήσαμε πριν με το vbscript SaveAttachmentsToDisk.

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

OK – Next – Finish

Και είμαστε έτοιμοι.

Το αποτέλεσμα

Στέλνοντάς δοκιμαστικό email με ένα excel στον εαυτό μου. Αυτόματα δημιουργήθηκε φάκελος με την σημερινή ημερομηνία και το attachment.

Πώς σώζουμε αυτόματα ότι attachment λαμβάνουμε στο email (Microsoft Outlook)

Σε επόμενο άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να διαβάσουμε τις εγγραφές που μπορεί να έχει αυτό το επισυναπτόμενο με T-SQL και πως μπορούμε να εισάγουμε τις εγγραφές σε έναν πίνακα με αυτοματοποιημένο agent job στον SQL Server.

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση