Τι κάνω όταν δεν σηκώνονται τα Cluster Services (CRS) του Oracle Grid καθώς χάθηκαν τα δικαιώματα στα αρχεία συστήματος

Τι κάνω όταν δεν σηκώνονται τα Cluster Services (CRS) του Oracle Grid καθώς χάθηκαν τα δικαιώματα στα αρχεία συστήματος
Τι κάνω όταν δεν σηκώνονται τα Cluster Services (CRS) του Oracle Grid καθώς χάθηκαν τα δικαιώματα στα αρχεία συστήματος

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι κάνουμε όταν σε κάποιον από τους servers/nodes του Oracle Cluster εμφανίζει σφάλμα και δεν ξεκινάνε τα Cluster Services (CRS).

Το σύμπτωμα

Όταν πάμε να ξεκινήσουμε τα Cluster Services (CRS):

su root

crsctl start crs

Μας εμφανίζει το παρακάτω σφάλμα και δεν σηκώνονται:

CRS-4563: Insufficient user privileges.
CRS-4000: Command Start failed, or completed with errors.

Αν πάμε στο GRID_HOME που έχει γίνει εγκατάσταση βλέπουμε ότι όλα τα αρχεία έχουν το ίδιο owner και δικαιώματα, κάτι που δεν φαίνεται να είναι σωστό:

cd $GRID_HOME

ls -ltr
Τι κάνω όταν δεν σηκώνονται τα Cluster Services (CRS) του Oracle Grid καθώς χάθηκαν τα δικαιώματα στα αρχεία συστήματος
01

Αν πάμε και τρέξουμε το cluvfy (με τον oracle ή grid χρήστη) ώστε να κάνουμε έλεγχο στην εγκατάσταση:

su oracle
cd $GRID_HOME/bin

./cluvfy comp software -n all -verbose

Θα δούμε ότι πάρα πολλά αρχεία έχουν λάθος δικαιώματα:

Τι κάνω όταν δεν σηκώνονται τα Cluster Services (CRS) του Oracle Grid καθώς χάθηκαν τα δικαιώματα στα αρχεία συστήματος
02

Πώς φτιάχνεται το πρόβλημα

Για αρχή ελέγχουμε αν είναι πάνω κάποια υπηρεσία του Cluster (CRS):

su root
cd $GRID_HOME/bin

./crsctl check crs

Αν δούμε ότι ακόμα κάτι τρέχει σταματάμε το CRS:

./crsctl stop crs

Αν έχουμε Cluster με Grid Infrastructure 12c και έπειτα τρέχουμε το παρακάτω με root χρήστη:

su root
cd $GRID_HOME/crs/install

./rootcrs.sh -init

Αν έχουμε Standalone Grid Infrastructure 12c και έπειτα τρέχουμε το παρακάτω με root χρήστη:

su root
cd $GRID_HOME/crs/install

./roothas.sh -init

Αν έχουμε Cluster με Grid Infrastructure έως 11.2 τρέχουμε το παρακάτω με root χρήστη:

su root
cd $GRID_HOME/crs/install

./rootcrs.pl -init

Αν έχουμε Standalone Grid Infrastructure έως 11.2 τρέχουμε το παρακάτω με root χρήστη:

su root
cd $GRID_HOME/crs/install

./roothas.pl  -init

Αφότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση, ελέγχουμε πάλι τα δικαιώματα:

cd $GRID_HOME/bin

ls -ltr
Τι κάνω όταν δεν σηκώνονται τα Cluster Services (CRS) του Oracle Grid καθώς χάθηκαν τα δικαιώματα στα αρχεία συστήματος
03

Πλέον φαίνονται να έχουν αλλάξει τα δικαιώματα οπότε μπορούμε να προσπαθήσουμε να σηκώσουμε το Cluster (CRS):

crsctl start crs
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.

Και μετά από κάποια ώρα μπορούμε να δοκιμάσουμε αν σηκώθηκαν όλα τα resources:

crsctl status resource -t
Τι κάνω όταν δεν σηκώνονται τα Cluster Services (CRS) του Oracle Grid καθώς χάθηκαν τα δικαιώματα στα αρχεία συστήματος
04

Αν το resource της βάσεις δεδομένων δεν είναι πάνω, τρέχουμε το παρακάτω με τον oracle χρήστη:

su oracle

srvctl start database -d dbname

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση