Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix

Σε αυτό το άρθρο πώς μπορούμε να έχουμε κοινόχρηστους δίσκους μεταξύ Microsoft Windows Server και Unix μέσα από το πρωτόκολο NFS. Θα δούμε βήμα βήμα πως δημιουργούμε έναν Microsoft Windows NFS Server και πώς κάνουμε mount τους δίσκους στα Unix (RedHat / Oracle Linux 8). Σε βάσεις δεδομένων της Oracle οι κοινόχρηστοι δίσκοι είναι απαραίτητοι σε διαδικασίες clustering όπως για την εγκατάσταση Oracle Real Application Clusters (RAC) και πολύ χρήσιμοι σε διαδικασίες Export / Import μεταξύ συστημάτων.

Η εγκατάσταση

Στον Windows Server (NFS Server)

Για την εγκατάσταση θα κάνουμε χρήση στο παράδειγμα του λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition.

Σαν πρώτο βήμα επιλέγουμε στην οθόνη Server Manager, Add roles and features.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
01

Στη συνέχεια στο παράθυρο που θα εμφανιστεί στο Installation Type επιλέγουμε Role-based or feature-based installation.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
02

Έπειτα επιλέγουμε Select a server from the server pool και διαλέγουμε τον server μας.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
03

Στην επόμενη καρτέλα με τα Server Roles επιλέγουμε το Server for NFS που βρίσκεται κάτω από τα File and Storage Services, File and iSCSI Services.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
04

Κατά την διαδικασία της εγκατάστασης θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να κάνει restart και θα επιλέξουμε να το κάνει.

Όταν ανοίξει πάλι ο server, πάμε πάμε στην οθόνη του Server Manager, File and Storage Services και Shares. Εκεί κάνουμε κλικ στην επιλογή To create a file share, start the New Share Wizard.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
05

Με που ανοίξει ο Wizard, επιλέγουμε NFS Share – Quick.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
06

Στην επόμενη οθόνη ορίζουμε αν θέλουμε να κάνουμε Share ολόκληρο δίσκο ή συγκεκριμένο φάκελο. Για το παράδειγμα έχω κάνει share έναν φάκελο με όνομα NFS.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
07

Έπειτα ορίζουμε το όνομα που θα έχει το Share και μας εμφανίζει το Remote path to share με το οποίο θα μπορούμε να το κάνουμε mount στα Unix συστήματα.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
08

Στη συνέχεια επιλέγουμε τον τρόπο που θα κάνει authentication. Για την συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε No server authentication (AUTH_SYS), Enable unmapped user access, Allow Unmapped user access by UID/GID .

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
09

Στην επόμενη οθόνη επιλέγοντας Add… θα προσθέσουμε τα μηχανήματα που θα έχουν πρόσβαση και το δικαίωμα που θα έχουν.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
10

Αφού επιλέξουμε Add…, ορίζουμε στο Host το όνομα του μηχανήματος, ως Share permissions Read / Write και Allow root access.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
11

Τώρα θα δούμε ότι έχει δημιουργηθεί το NFS Share στο Server Manager και μπορούμε από το TASKS να επαναλάβουμε την διαδικασία για να προσθέσουμε και άλλα αν το επιθυμούμε.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
12

Τέλος βεβαιωνόμαστε ότι δεν μας κόβει το Windows Defender Firewall. Στην προκειμένη περίπτωση το απενεργοποίησα.

Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
13

Στα Unix μηχανήματα

Τώρα θα πρέπει να πάμε στο κάθε Unix μηχάνημα (που στην περίπτωση μας είναι Oracle Linux 8) και να κάνουμε mount το NFS Share.

Για αρχή συνδεόμαστε με root χρήστη:

su root

Φτιάχνουμε τον φάκελο στο οποίο θα γίνει mount το File System:

mkdir -p /oracle/nfs

Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας κόβουν τα δικαιώματα προς τον NFS Server παμε στο αρχείο exports:

vi /etc/exports

Και προσθέτουμε την παρακάτω εγγραφή για το κάθε mount share:

/oracle/nfs         *(rw,sync,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash)

Στη συνέχεια κάνουμε restart το service:

chkconfig nfs on
service nfs restart

Έπειτα πάμε στο αρχείο fstab να προσθέσουμε τα nfs shares που θέλουμε να κάνουμε mount:

vi /etc/fstab

Το μόνο που θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε από το παρακάτω. είναι τη πρώτη παράμετρό με το Remote path to share (εικόνα 08) και το όνομα του φακέλου που φτιάξαμε για να γίνει mount το File System:

win-nfs:/nfs /oracle/nfs  nfs rw,bg,hard,nointr,tcp,vers=3,timeo=600,rsize=32768,wsize=32768,actimeo=0  0 0
Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
14

Έπειτα κάνουμε mount το NFS Share με την παρακάτω εντολή με το όνομα του φακέλου που όρισαμε να γίνει mount:

mount /oracle/nfs

Τέλος ορίζουμε τον χρήστη που θέλουμε να είναι owner στον φάκελο αυτό και τα δικαιώματα που θα έχει (ο φάκελος):

chown -R oracle:oinstall /oracle/nfs
chmod -R 775 /oracle/nfs

Για να δούμε ότι έχει γίνει mount ο δίσκος εκτελούμε το παρακάτω:

df

Και για να δούμε τον owner και τα δικαιώματα του φακέλου που έχει γίνει mount το File System τρέχουμε το παρακάτω:

ls -la
Πώς ρυθμίζουμε έναν Windows Server ως NFS Server ώστε να έχουμε κοινόχρηστους NFS δίσκους σε Unix
15

Αν θέλουμε να προσθέσουμε και άλλα NFS Shares επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση