Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query

Το Microsoft Excel ένα από τα πρώτα προγράμματα της Microsoft . Από τις πρώτες εκδόσεις του είχε τη δυνατότητα να συνεργάζεται με software άλλων εταιρειών.

Σε αυτό το άρθρο θα εξερευνήσουμε πως γίνεται να συνδέσουμε το Excel με οποιοδήποτε RDBMS και να φορτώσουμε δεδομένα στα φύλλα του.

Η μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Power Query μέσω ODBC.

Για αρχή θα πρέπει να φτιάξουμε ένα ODBC Data Source στα Windows.

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
1

User DSN – Add… – Επιλέγουμε τον Provider που θέλουμε

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
2

Επιλέγουμε ένα όνομα για το ODBC και βάζουμε τα στοιχεία του Server

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
3

Στοιχεία του χρήστη που θα συνδεθούμε στην βάση.

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
4

Στο excel τώρα New Query – From Other Sources – From ODBC

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
5

*Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τον ODBC. Μπορούμε να επιλέξουμε From Database χωρίς την χρήση ODBC στο PC, αλλά θα περιοριστούμε στις επιλογές των RDBMS που παρέχει αυτή την στιγμή το Excel.

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
6

* Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η επιλογή του RDBMS μας, μπορούμε να επιλέξουμε από το From other Sources την επιλογή ODBC.

Στο πεδίο Data source name βάζουμε το όνομα με το οποίο το δημιουργήσαμε το ODBC στην αρχή . Επίσης στο πεδίο SQL statement μπορούμε να βάλουμε SQL query για τα δεδομένα που θέλουμε να φορτώσουμε.

** Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το κουτάκι DSN θα πρέπει να γράψουμε στο πεδίο Connection String το DSN με το χέρι π.χ. DSN=sql .

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
7

Επιλέγουμε Database και συμπληρώνουμε username / password και connect.

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
8

Με το Close & Load θα φορτωθούν τα δεδομένα.

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
9

Αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια αλλαγή στο query για τα δεδομένα που φορτώνονται.

Workbook Queries  – δεξί κλικ – edit – Advanced Editor

Πώς φορτώνουμε δεδομένα σε Microsoft Excel από μία βάση δεδομένων με χρήση Power Query
10

Όπως βλέπουμε φορτώθηκαν τα δεδομένα στην σελίδα(Sheet) με το κουμπί Refresh All μπορούμε να ανανεώσουμε τα δεδομένα. Με την μέθοδο του Power Query μπορούμε να έχουμε πολλά Workbook Queries σε πολλά διαφορετικές σελίδες (Sheets).

Φυσικά δεν ξεχνάμε για λόγους ασφαλείας να φτιάχνουμε χρήστες με minimum δικαιώματα αποκλειστικά για τη χρήση αυτή.

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση