Ετικέτα: Backup

Πώς μπορούμε να εκτελούμε backups και λοιπά Agent jobs σε Always On Availability Group του SQL Server

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πώς γίνεται να παίρνουμε backup και να τρέχουμε jobs σε όποιον server έχει τον Primary ρόλο ή είναι Preferred Backup Replica σε ένα Always On Availability Group του SQL Server. Κατά την εγκατάσταση… Διαβάστε περισσότερα

Πώς παίρνουμε backup μια βάση δεδομένων που βρίσκεται σε no-archive-log mode στην Oracle

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τι χρειάζεται για να πάρουμε offline backup μια βάση δεδομένων της Oracle που βρίσκεται σε no-archive-log mode. Καθώς η βάση δεν κρατάει τα redo logs ως archive, δεν έχουμε τη δυνατότητα για online… Διαβάστε περισσότερα