Ετικέτα: Migration

Πώς κάνουμε migrate μία SQL Server βάση δεδομένων στο Azure με τη χρήση Data Migration Assistant

Πολλές φορές θα χρειαστεί να μεταφέρουμε βάσεις δεδομένων σε νεότερη έκδοση ή να τις πάμε στο Azure. Σε μια τέτοια μεταφορά υπάρχει πιθανότητα κάποια components να μην είναι συμβατά και να χρειάζονται διορθώσεις πριν ξεκινήσουμε το migration. Το εργαλείο… Διαβάστε περισσότερα

Πώς κάνουμε online migration ένα instance από on-premise σε Azure Managed Instance στο Cloud (Azure Database Migration Service)

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τον τρόπο που μπορούμε να κάνουμε online migration ενός SQL Server Instance από on-premise σε Azure Managed Instance. Για να μπορεί να γίνει online, με near zero downtime θα χρησιμοποιήσουμε το Azure Database… Διαβάστε περισσότερα