Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε πως γίνεται βήμα βήμα η εγκατάσταση του Oracle Enterprise Manager Cloud Control σε Oracle Linux / Red Hat Linux. Το εργαλείο αυτό παρέχει την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε βάσεις δεδομένων της Oracle μέσα από ένα κεντρικοποιημένο web interface. Δεν διαχειρίζεται μόνο τις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται εγκατεστημένες στον τοπικό server, αλλά και αυτές που είναι απομακρυσμένες.

Μερικές δυνατότητες που μας προσφέρει:

 • Performance dashboards άνα hardware resource και άνα service που το κάνει χρήση.
 • Διαχείρηση ασφάλειας όπως την πρόσβαση των χρηστών, profiles, data masking και transparent data encryption.
 • Προγραμματισμό backup.
 • Προγραμματισμό εργασιών.
 • Διαχείρηση και εγκατάσταση High Availability όπως Data Guard.
 • Διαχείρηση του μεγέθους των tablespaces και data / log / control files που αποτελούν την βάση δεδομένων.
 • Διαχείρηση του σχήματος της βάσης σε πίνακες, views, indexes, procedures, triggers κ.α.
 • Εξαγωγή performance reports όπως blocking sessions, AWR, ADDM και ASH.
 • Εκτέλεση Export/Import εργασιών της βάσης.
 • Εκτέλεση performance tuning εργαλείων όπως SQL Tuning Advisor, SQL Access Advisor.
 • Προβολή Alert Log και trace file.

Τα προαπαιτούμενα

Θα πρέπει να έχουμε κάνει εγκατάσταση το software για Oracle Database. Τα βήματα υπάρχουν αναλυτικά στο άρθρο εδώ.

Σε περίπτωση που η εγκατάσταση είναι σε Oracle Linux 8 / Red Hat Linux 8 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες οι παρακάτω βιβλιοθήκες αν δεν είναι ήδη:

*αν έχουμε ακολουθήσει τα βήματα για την εγκατάσταση του software της Oracle Database όπως αναφέρθηκε δεν χρειάζεται να τα εγκαταστήσουμε εκ νέου.

binutils-2.30-49.0.2.el8
gcc-8.2.1-3.5.0.1.el8
gcc-c++-8.2.1-3.5.0.1.el8
glibc-2.28-42.0.1.el8.x86_64
glibc-devel-2.28-42.0.1.el8.x86_64
glibc-devel-2.17-55-i686
libaio-0.3.110-12.el8.x86_64
libaio-devel-0.3.110-12.el8.x86_64
libgcc-8.2.1-3.5.0.1.el8.x86_64
libstdc++-8.2.1-3.5.0.1.el8.x86_64
libstdc++-devel-8.2.1-3.5.0.1.el8.x86_64
libnsl.x86_64
sysstat-11.7.3-2.el8
motif-2.3.4-16.el8.x86_64
motif-devel-2.3.4-16.el8.x86_64
redhat-lsb-4.1-47.0.1.el8.x86_64
redhat-lsb-core-4.1-47.0.1.el8.x86_64
openssl-1.1.1-8.0.1.el8
make-4.2.1-9.el8

Θα πρέπει να κατεβάσουμε το software για το Oracle Enterprise Manager Cloud Control από το επίσημο site της Oracle εδώ.

Η εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της repository βάσης

Για αρχή θα πρέπει να φτιάξουμε μία repository βάση για την εφαρμογή. Οπότε αφού έχουμε εγκαταστήσει το software της Oracle Database εκτελούμε μέσα από τερματικό που σηκώνει γραφικό την παρακάτω εντολή με τον χρήστη oracle:

$ORACLE_HOME/bin/dbca

Σαν πρώτη επιλογή διαλέγουμε Create a database:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
01

Αφήνουμε την επιλογή Typical configuration και ορίζουμε το όνομα της βάσης (emrep), το Administrator password και βγάζουμε την επιλογή Create as Container database:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
02

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση συνδεόμαστε στην βάση με sqlplus και τρέχουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Στο τερματικό γράφουμε:

export ORACLE_SID=emrep

sqlplus / as sysdba

Και αφού συνδεθούμε στο sqlplus τα παρακάτω που συνοδεύονται με μία επανεκκίνηση της βάσης:

alter system set parallel_min_servers=0 scope=both;
alter system set "_allow_insert_with_update_check"=true scope=both;
alter system set session_cached_cursors=200 scope=spfile;
alter system set processes=600 scope=spfile;
alter system set pga_aggregate_target=450M scope=both;
alter system set sga_target=800M scope=both;
alter system set shared_pool_size=600M scope=both;
alter system set parallel_max_servers=8 scope=both;
exec DBMS_AUTO_TASK_ADMIN.DISABLE;
shutdown immediate;
startup;
exit;

Η εγκατάσταση του software για το Oracle Enterprise Manager Cloud Control

Για αρχή φτιάχνουμε τους δύο φακέλους που θα είναι εγκατεστημένο το software. Ο middleware περιέχει το software για το hosting της εφαρμογής και ο agent το software που συλλέγει τα δεδομένα:

mkdir -p /oracle/app/oracle/middleware
mkdir -p /oracle/app/oracle/agent

Ορίζουμε αυτά τα δύο path στο περιβάλλον του χρήστη:

export OMS_HOME=/oracle/app/oracle/middleware

export AGENT_HOME=/oracle/app/oracle/agent

Mπορούμε να τα προσθέσουμε μόνιμα στο bash_profile ώστε να μην τα γράφουμε κάθε φορά που συνδεόμαστε:

vi $HOME/.bash_profile

Στη συνέχεια πάμε στον φάκελο που έχουμε κατεβάσει το software και ξεκινάμε τον installer:

cd $HOME/Downloads

./em13500_linux64.bin

Στην πρώτη του οθόνη επιλέγουμε Simple Install:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
03

Έπειτα Skip:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
04

Στην επόμενη οθόνη βάζουμε τα δύο paths με τους φακέλους που φτιάξαμε πριν και το hostname:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
05

Στη συνέχεια ορίζουμε τον κωδικό για τον χρήστη sysman με τον οποίο θα συνδεόμαστε στο web interface, ως host name localhost.localdomain, την πόρτα, το όνομα της βάσης και τον κωδικό της:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
06

Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση θα κάνει έλεγχο ότι δεν είναι κάποια ρύθμισή λάθος. Σε κάποιες από αυτές μας δίνει τη δυνατότητα για Auto Fix:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
07

Έπειτα όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα μας ζητηθεί να τρέξουμε ένα script με τον root χρήστη στο λειτουργικό:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
08

Στο τέλος θα μας εμφανίσει τις πληροφορίες με τις οποίες μπορούμε να συνδεθούμε στο web interface:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
09

Μπορούμε μελλοντικά να δούμε πάλι αυτές τις πληροφορίες και το status του service με την παρακάτω εντολή:

$OMS_HOME/bin/emctl status oms -details
Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
10

Η χρήση του Oracle Enterprise Manager Cloud Control

Μπορούμε επιτέλους να συνδεθούμε στο web interface του Enterprise Manager αντιγράφοντας το παραπάνω link στον web browser. Για παράδειγμα αν θέλουμε να συνδεθούμε με το HTTP πρωτόκολλο, βάζουμε το παρακάτω:

http://oracledev1.mshome.net:7788/em

Για να συνδεθούμε βάζουμε τα credentials του χρήστη sysman που δημιουργήσαμε κατά την εγκατάσταση:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
11

Με το που συνδεθούμε θα μας ρωτήσει ποιο template του web interface θέλουμε να κάνουμε χρήση. Στην δική μας περίπτωση θέλουμε για Database Administration.

Στην αρχική οθόνη υπάρχουν όσες βάσεις δεδομένων έχουν προστεθεί να διαχειρίζονται από τον Enterprise Manager.

Για να προσθέσουμε βάσεις για διαχείριση επιλέγουμε Setup, Add Target, Add Targets Manually:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
12

Έπειτα επιλέγουμε Install Agent on Host για να κάνουμε εγκατάσταση το software σε άλλους servers που φιλοξενούν βάσεις που θέλουμε να διαχειριζόμαστε:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
13

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Add, συμπληρώνουμε το hostname και το λειτουργικό σύστημα που κάνει χρήση ο απομακρυσμένος database server:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
14

Στη συνέχεια ορίζουμε το path που θα εγκατασταθεί το software του agent και τα credentials για τον Oracle και τον Root χρήστη που θα κάνει χρήση για την εγκατάσταση:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
15

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα μας ενημερώσει ότι το deployment του Agent ήταν επιτυχές:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
16

Για να προσθέσουμε τις βάσεις, γυρνάμε στην κεντρική οθόνη και επιλέγουμε Add, Oracle Database:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
17

Συμπληρώνουμε το hostname του server που περιέχει τις βάσεις.

Έπειτα στην επόμενη οθόνη διαλέγουμε τις βάσεις θέλουμε και ορίζουμε τα credentials με τα οποία θα συνδέεται. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και τον listener:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
18

Επαναλάμβάνουμε την διαδικασία για τον κάθε server που περιέχει τις βάσεις που θέλουμε να διαχειριζόμαστε:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
19

Μερικές από τις εργασίες που μπορούμε να κανουμε μέσα από τον Oracle Enterprise Manager Cloud Control

Επιλέγοντας μία από τις βάσεις αρχικά θα δούμε το Performance Dashboard το οποίο μπορεί να γίνεται Auto Refresh:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
20

Στην καρτέλα High Availability μπορούμε να δούμε το status των Backup, την χρήση του Fast Recovery Area και το status του Data Guard:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
21

Για να δούμε την χωρητικότητα των tablespaces πηγαίνουμε στο menu, Administration, Storage, Tablespaces:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
22

Για να δούμε την χωρητικότητα των datafiles πηγαίνουμε στο menu, Administration, Storage, Datafiles:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
23

Για να ορίσουμε το προγραμματίσουμε να γίνεται η βάση backup πηγαίνουμε στο menu, Availability, Back & Recovery, Schedule Backup…:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
24

Για να διαχειριστούμε το Data Guard (αν έχουμε) και να κάνουμε διάφορες εργασίες όπως switchover, πηγαίνουμε στο menu, Availability, Data Guard Administration:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
25

Για να δούμε την απόδοση του συστήματος και τα SQL queries που καταναλώνουν του περισσότερους πόρους, πηγαίνουμε στο menu, Performance, Performance Hub, SQL Monitoring:

Πώς κάνουμε εγκατάσταση το Enterprise Manager Cloud Control για monitoring και administration βάσεων δεδομένων της Oracle
26

Πώς σταματάμε και ξεκινάμε τον Enterprise Manager

Για να ξεκινήσουμε τον Enterprise Manager χειροκίνητα πρέπει να σηκώσουμε πρώτα την βάση με τον listener, έπειτα τον OMS και τέλος τον Agent:

$ORACLE_HOME/bin/lsnrctl start

$ORACLE_HOME/bin/sqlplus / as sysdba
startup
exit;

$OMS_HOME/bin/emctl start oms
$AGENT_HOME/agent_inst/bin/emctl start agent

Αντίστοιχα για να τον σταματήσουμε εκτελούμε:


$AGENT_HOME/agent_inst/bin/emctl stop agent
$OMS_HOME/bin/emctl stop oms -all

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση