Χρήσιμες εντολες για να διαχειριζόμαστε Oracle Grid Infrastructure / RAC (crsctl / srvctl)

Χρήσιμες εντολες για να διαχειριζόμαστε Oracle Grid Infrastructure / RAC (crsctl / srvctl)
Χρήσιμες εντολες για να διαχειριζόμαστε Oracle Grid Infrastructure / RAC (crsctl / srvctl)

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε μερικές χρήσιμες εντολές για να διαχειριζόμαστε βάσεις δεδομένων που είναι εγκατεστημένες πάνω σε Oracle Grid Infrastructure. Τα Oracle Cluster Resources (CRS) τα διαχειριζόμαστε μέσω του εργαλείου CRSCTL και Oracle Database , Listener και Services με το εργαλείο SRVCTL.

Χρήσιμες εντολές CRSCTL

Όλες οι εντολές CRSCTL τρέχουν από default με τον root χρήστη.

Για να ξεκινήσουμε / σταματήσουμε τα Cluster Services στον server που είμαστε συνδεδεμένοι:

crsctl start crs

crsctl stop crs

Για να σταματήσουμε / ξεκινήσουμε τα Cluster Services σε όλους τους server:

crsctl stop cluster -all

crsctl start cluster -all

Για να δούμε αν την υγεία των Cluster Services στον τοπικό node:

crsctl check crs

Για να δούμε το status του κάθε Cluster Service που τρέχει σε όλους τα nodes:

crsctl status resource -t

Χρήσιμες εντολές SRVCTL

Όλες οι εντολές SRVCTL τρέχουν από default με τον oracle χρήστη.

Για να δούμε τις παραμέτρους της βάσης δεδομένων:

srvctl config database -d racdb

Για να σταματήσουμε / ξεκινήσουμε την βάση σε όλα τα nodes:

srvctl stop database -d racdb 

srvctl start database -d racdb 

Μπορούμε όταν σταματάμε / ξεκινάμε την βάση να δώσουμε και option (π.χ. abort, mount):

srvctl stop database -d racdb -o immediate

srvctl start database –d racdb -o mount

Για να σταματήσουμε / ξεκινήσουμε συγκεκριμένο μόνο instance:

srvctl stop instance -d racdb -i racdb2

srvctl start instance -d racdb -i racdb2

Για να αφαιρέσουμε μία βάση δεδομένων από το Cluster:

srvctl remove database -d racdb -f -y

Για να προσθέσουμε μια βάση δεδομένων στο Cluster πέρα από το όνομα της χρειαζόμαστε το ORACLE_HOME και το location toυ SPFILE:

srvctl add database -d racdb -o /oracle/nfs/app/oracle/product/12.1.0.2/dbhome_1 -p /oracle/oradata/racdb/racdb/spfileracdb.ora

Για να αφαιρέσουμε ένα instance από το Cluster:

srvctl remove instance -d racdb -i racdb2

Για να προσθέσουμε ένα instance στο Cluster, πέρα από το όνομα του instance χρειαζόμαστε και το hostname του:

srvctl add instance -d racdb -i racdb2 -n oracledev2

Αν θέλουμε να σταματήσουμε / ξεκινήσουμε το να γίνεται η βάση δεδομένων αυτόματα εκκίνηση στο Cluster:

srvctl disable database -d racdb

srvctl enable database -d racdb

Για να σταματήσουμε / ξεκινήσουμε τους listeners στα nodes:

srvctl stop listener –n racdb1 , racdb2

srvctl start listener –n racdb1 , racdb2

Για να δούμε τις παραμέτρους του SCAN Listener:

srvctl config scan_listener

Για τα Database Services

Για να φτιάξουμε ένα καινούργιο service που θα συδέεται με προτεραιότητα στο instance racdb1 αλλά μπορεί να συνδεθεί και στο racdb2 αν κάτι συμβεί:

srvctl add service -d racdb -s REPORTING -r "racdb1" -a "racdb2" -P BASIC

Για να ξεκινήσουμε / σταματήσουμε το service:

srvctl start service -d racdb -s REPORTING

srvctl stop service -d racdb -s REPORTING

Για να αφαιρέσουμε το service:

srvctl remove service -d racdb -s REPORTING

Για να τροποποιήσουμε ένα service να τρέχει μόνο στο instance racdb1:

srvctl modify service –d racdb –s REPORTING –n –i racdb1

Για να μεταφέρουμε ένα service που τρέχει στο racdb2 τα connections στο racdb1:

srvctl relocate service -d racdb -s REPORTING -i racdb2 -t racdb1

Για να ελέγξουμε που τρέχει αυτή τη στιγμή ένα service:

srvctl status service -d racdb -s REPORTING

Για να φτιάξουμε ένα service για Transparent Application Failover (TAF):

srvctl add service -db racdb -service racdb_taf -preferred racdb1 -available racdb2 -tafpolicy PRECONNECT -failovertype SELECT -q true

Για να ξεκινήσουμε ένα service:

srvctl start service -db racdb -service racdb_taf

Για να δούμε όλες τις παραμέτρους ενός service:

srvctl config service -d racdb -s racdb_taf
Χρήσιμες εντολες για να διαχειριζόμαστε Oracle Grid Infrastructure / RAC (crsctl / srvctl)

Πηγές:

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση