Ετικέτα: CDC

Τι είναι το Change Data Capture (CDC) και πως ενεργοποιείται στον SQL Server

Το Change Data Capture που είναι γνωστό ως CDC καταγράφει ότι DML (insert, update, delete) action πραγματοποιείται σε ένα πίνακα μιας βάσης δεδομένων. Οι αλλαγές αυτές καταγράφονται σε έναν αντίστοιχο πίνακα που δημιουργείται. Μέσα από συστημικά functions μπορούμε να… Διαβάστε περισσότερα