Ετικέτα: Joins

Γίνεται query join ανάμεσα σε πίνακες SQL Server και Oracle; (a.k.a PolyBase)

Στο άρθρο θα δούμε έναν μαγικό τρόπο ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε select queries δεδομένα από εξωτερικές πηγές (χωρίς Linked Server) και πιο συγκεκριμένα από Oracle Database. Τι είναι η PolyBase Από την έκδοση SQL Server 2016 η… Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα SQL Joins και πώς συσχετίζονται οι πίνακες μεταξύ τους

Οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων στηρίζονται στις συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων τους (πίνακες και views). Για να μπορέσουμε όμως να καλέσουμε συσχετισμένες εγγραφές από δύο η παραπάνω πίνακες / views θα πρέπει με κάποιον τρόπο να δηλώσουμε με ποιο πεδίο… Διαβάστε περισσότερα