Πώς φτιάχνουμε το πρώτο μας γράφημα με τη χρήση Python

Πώς φτιάχνουμε το πρώτο μας γράφημα με τη χρήση Python
Πώς φτιάχνουμε το πρώτο μας γράφημα με τη χρήση Python

Στο άρθρο θα δούμε πως μπορούμε να φτιάξουμε γραφήματα barplots με χρήση Python εύκολα και γρήγορα.

Για αρχή θα πρέπει να φορτώσουμε 3 βιβλιοθήκες που έχουμε με έτοιμα τα functions που θα χρειαστούμε:

import pandas as pd #για τη δημιουργία dataframe
import matplotlib 
import matplotlib.pyplot as plt #για το γράφημα
import numpy as np #για εύκολα math calculations
df = pd.read_csv('https://cocl.us/datascience_survey_data', index_col=0)

Στη μεταβλητή df φορτώσαμε ένα dataframe που φτιάχτηκε με την χρήση pandas με δεδομένα από ένα public csv.

Με .head() κάνουμε preview τις πρώτες εγραφές του dataframe:

df.head()
Πώς φτιάχνουμε το πρώτο μας γράφημα με τη χρήση Python

Μπορούμε να τα κάνουμε και sort:

df = df.sort_values('Very interested',axis=0, ascending=False)

df.head()
Πώς φτιάχνουμε το πρώτο μας γράφημα με τη χρήση Python

Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε το γράφημα

Θα χρειαστούμε μια καινούργια μεταβλητή που θα έχει τις παραμέτρους του γραφήματος, θα την πούμε ‘per’ η οποία θα πάρει ως όρισμα το dataframe(df) και με .plot(kind=’bar’) ορίζουμε ότι είναι γράφημα μπάρας.

Αφού ορίσουμε ότι αλλό θέλουμε όπως όνομα, μέγεθος γραμμάτων (legend είναι το κουτάκι με τις περιγραφές στο γράφημα πάνω δεξία) και χρώματα.

Με την επιλογή plt.show() θα το εμφανίσει:

per = df.plot(kind='bar', 
      figsize=(20, 8), 
      width=0.8, 
      color=['#5cb85c', '#5bc0de', '#d9534f'],
      )
per.set_title("Παράδειγμα bar plot", fontsize=16)
per.spines['left'].set_visible(False)
per.spines['top'].set_visible(False)
per.spines['right'].set_visible(False)
per.axes.get_yaxis().set_visible(False)
per.tick_params(labelsize=14)
per.legend(fontsize=14)

for p in per.patches:
  per.annotate(np.round(p.get_height(),decimals=2), 
        (p.get_x()+p.get_width()/2., p.get_height()), 
        ha='center', 
        va='center', 
        xytext=(0, 10), 
        textcoords='offset points',
        fontsize = 14
        )

plt.show()

Το αποτέλεσμα

Πώς φτιάχνουμε το πρώτο μας γράφημα με τη χρήση Python

Σαν κατανόηση στην αρχή φαίνεται δύσκολο αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα δείχνει ότι αξίζει τον κόπο.

Παίρνοντας σαν μπούσουλα το παράδειγμα μπορείτε να πειραματιστείτε παίζοντας με τις παραμέτρους και θα δείτε ότι είναι πιο εύκολο από ότι αρχικά φαίνεται.

Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση