Ετικέτα: Transactions

Τι είναι τα isolation levels και πως μπορούν να επηρεάσουν μία συναλλαγή

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για μια εκ των ιδιοτήτων ACID των RDBMS και πιο συγκεκριμένα για την ιδιότητα του Isolation. Κατά τη διάρκεια συναλλαγών στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, πολλοί χρήστες θα προσπαθήσουν να προσπελάσουν τα ίδια δεδομένα… Διαβάστε περισσότερα