Ετικέτα: Collation

Τι είναι το collation και πως αλλάζει στον SQL Server

Με μία πρόταση το collation είναι ο τρόπος που   κωδικοποιούνται οι χαρακτήρες σε μία βάση δεδομένων. Ορίζετε δηλαδή αν θα είναι case sensitive  (κεφαλαία, μικρά), σε τι γλώσσα είναι τα πεδία varchar και text. Πεδία όπως nvarchar που είναι σε Unicode μορφή δεν επηρεάζονται… Διαβάστε περισσότερα