Ετικέτα: SQL Managed Instance

Πώς δημιουργούμε ένα failover group στο Azure Managed Instance

Σε ένα Managed Instance με πολλαπλές βάσεις δεδομένων στο Azure μπορούμε να έχουμε high availability. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να έχουμε ένα ασύχρονο δεύτερο read-only Managed instance στο ίδιο ή και σε διαφορετικό region. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε… Διαβάστε περισσότερα

Πώς κάνουμε online migration ένα instance από on-premise σε Azure Managed Instance στο Cloud (Azure Database Migration Service)

Σε αυτό το άρθρο θα αναλύσουμε τον τρόπο που μπορούμε να κάνουμε online migration ενός SQL Server Instance από on-premise σε Azure Managed Instance. Για να μπορεί να γίνει online, με near zero downtime θα χρησιμοποιήσουμε το Azure Database… Διαβάστε περισσότερα