Ετικέτα: Full-Text Index

Πώς μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση κειμένου σε έγγραφα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε πίνακα της βάσης δεδομένων στον SQL Server με τη χρήση Full-Text Index

Στον SQL Server έχουμε δυνατότητα να αποθηκεύουμε μέσα σε πεδία του πίνακα αρχεία όπως docx, xlsx, XML κ.α. Για αναζητήσουμε λέξεις στα πεδία αυτά θα έπρεπε να γίνει full table scan, υπάρχει όμως και η λύση του να δημιουργήσουμε… Διαβάστε περισσότερα