Πώς μεταφέρουμε τα server configurations από ένα SQL Server Instance σε ένα άλλο

Πώς μεταφέρουμε τα server configurations από ένα SQL Server Instance σε ένα άλλο
Πώς μεταφέρουμε τα server configurations από ένα SQL Server Instance σε ένα άλλο

Στο άρθρο θα δούμε έναν εύκολο τρόπο ώστε να μεταφέρουμε τις παραμετροποιήσεις ενός instance SQL Server σε ένα άλλο. Παραμέτρους όπως max memory, max degree of parallelism , cost of threshold for parallelism

Το μόνο που θα χρειάζεται να κάνουμε είναι να τρέξουμε το T-SQL script που έχω φτιάξει στον server που έχει τις παραμέτρους που θέλουμε να κρατήσουμε.

Ο κώδικας

select 'sp_configure ''show advanced options'',1'
union all
select 'reconfigure with override'
union all
select 'go'
union all
select
'sp_configure ''' + cast(name as nvarchar(255)) + ''',' + cast(value as nvarchar(255)) + '' + ';'
from sys.configurations
union all
select 'go'
union all
select 'sp_configure ''show advanced options'',0'
union all
select 'reconfigure with override'
union all
select 'go'

Το αποτέλεσμα

Τα commands που έγιναν generate μπορούμε να τα αντιγράψουμε όλα μαζί για να τα εκτελέσουμε στον server που θέλουμε να έχει τις ίδιες παραμέτρους.

Πώς μεταφέρουμε τα server configurations από ένα SQL Server Instance σε ένα άλλο

Οι παράμετροι έχουν άμεση ισχύ ή χρειάζεται επανεκκίνηση το instance;

Οι περισσότερες παράμετροι λειτουργούν δυναμικά, δηλαδή δεν χρειάζονται επανεκκίνηση στο instance για να ενεργοποιηθούν.

Για να δούμε ποιες δεν είναι και απαιτούν επανεκκίνηση, εκτελούμε το κάτωθι query.

SELECT name ,description FROM sys.configurations
WHERE is_dynamic = 0
Μοιράσου το

Αφήστε μία απάντηση